Магистър по политически науки, Магдалена продължава да търси нови предизвикателства на далечния Австралийски континент. Един от най-прецизните изследователи и анализатори в професионалната си област