The Wine Inside в основата си е общност от съмишленици. Залагаме на споделените ценности, добрата координация и работата в екип, а не на йерхахичен корпоративен модел. Всеки член на екипа ни е специалист в своята професионална сфера – право, мениджмънт, политически науки, журналистика и пр., което ни дава допълнителна ценна експертиза при реализиране на различните ни инициативи. Осъществяващи своята професионална реализация в различни точки по света, членовете на екипа могат да бъдат полезни не само за съдействие при планиране и организиране на  туристически и бизнес посещения в конкретните държави, но и за консултиране на различни инвестиционни проекти, свързани с лозарството, винопроизводството и експорта.

Представител за Испания

Ирина Тодорова

[email protected]