Грузински етюди: Квеврите на Заза


Квеврите – тези огромни глинени делви, които достигат обем от няколко хиляди литра, са най-характерното за традиционния метод, по който грузинците правят своето вино вече 8 000 години. Методът на винифициране и отлежаване на вината в квеври е не само емблема на Грузия, но от 2013 година вече е част от Световното културно наследство на ЮНЕСКО. Няма да бъде пресилено, ако кажем, че за тези 8 хилядолетия методът за изработка на квеврите твърде малко се е променил. Все същият изцяло ръчен труд във всеки етап на работата, все същото майсторство, предавано от поколение на поколение… Запознайте се със Заза.


Заза Кбилашвили  от Вардсубани в Кахетия е представител на тази поколенческа верига майстори на квеври. Неговите наследници, които вече му помагат в работата, ще формират петото поколение, което пази тайните на занаята.


Всъщност казвам “тайните”, но Заза не крие нищо от гостите си. Ще ви покаже и глината, от която черпи материал, пречиствайки я на ръка, и основите на квеврите, върху основата на които всеки ден изгражда един нов 10-сантиметров слой. Повече от това е опасно. Бавна работа е направата на квеври – изисква не само майсторство, но и търпение.


Разказва ни, че майсторите на квеври не ползват шаблон – опитът, прецизната ръка и набитото око са „инструментите“, които оформят огромните – 2000 – 2 500- литрови съдове. Ден след ден – нови 10 сантиметра глина върху вчерашните. И когато квеврите са готови, пак трябва да изчакаш – около седмица, за да изсъхнат и да ги пренесеш до пещта.


А после още седмица, за да изпекат на 1000 градуса,  зазидани в специалната пещ, чиято външна входна стена се изгражда отново всеки път. Изпуснеш ли огъня, изпуснал си всичко. Затова леглото е до пещта – ако Заза затвори за малко уморени очи, помощниците му поемат стражата.


Месеци са нужни, докато от неравната купчина глина се „родят“ съвършените гладки квеври. За да устояват на сеизмичните предизвикателства (чакат ги десетки, а може би стотици години в земята), квеврите може да се  укрепят с арматура и вар. А ако клиентът желае, за да се улесни почистването им, вътрешността се намазва с мед.

Това е. Заза не крие нищо. Всичко е пред очите ви. Но и тук, както би казал Екзюпери, „същественото е невидимо за очите“. Затова, след като видите всичко, Заза ще ви заведе в избата си и ще ви гости и с вино, и с „чача“ (ракия), отлежала в квеври. Няма как – на гости на грузинец сте. Нали не се заблуждавате, че ще ви пусне да си тръгнете просто ей така!