Алина е магистър по международни отношения. От години години работи в Брюксел за развитието на НПО от страните-членки на ЕС, подкрепящи правата на човека, регионалното развитие и изграждането на демократични институции в развиващите се държави. Човек с глобална визия.