Едно старо правило гласи: „Никога не спори с „Човешки ресурси“ – те винаги са прави“. Но Ирина е от онези HR-и, които не само са отворени за диалог, но и умеят да извлекат добрите идеи от мнението на другите, дори когато се различава от нейното.