Грета не само се грижи за дигиталните измерения на класическите ни винени идеи с работата си като системен администратор на сайта, но и с посвещението на си редица обществени каузи за равнопоставеност на хората в неравностойно положение, е истинско вдъхновение за членовете на екипа ни.